Saltum Strandpark

Samværsregler dansk, tysk og engelsk

Samværsregler dansk

2016-02-25

                               SAMVÆRSREGLER for SALTUM STRANDPARK

Saltum Strandpark er et dejligt rekreativt område til glæde for vore familier og os selv – et område hvor trivsel og afslapning er sat i højsædet.

Alle enheder i området er etableret i harmoni med naturen, således at Saltum Strandpark fremstår som et attraktivt kreativt område.

For at kunne bevare dette er der visse spilleregler som bør overholdes:

-          Færdsel udenfor naturlige stier og veje bør ikke forekomme

-          Forurening af naturen bør ikke finde sted

-          Sørg altid for myndighedernes godkendelse ved om- og tilbygninger

-          Ryddelighed på egen grund bør prioriteres højt

-          Campingvogn og telt bør ikke placeres på grunden i længere perioder

-          Tørrestativet bør placeres mindst muligt iøjnefaldende

-          Hund bør føres i snor uden for egen grund

-          Undgå unødig støj og dæmp radioen ved udendørs brug

-          Undgå færdsel på andres grund

-          Af hensyn til støv- og støjgener anbefales max. hastighed på 20 km i timen i hele området.

-          Tag hensyn til områdets dyreliv

-          Tænk langsigtet omkring beplantning

-          Planlæg mere omfattende fældninger samt topfældning af træer i samarbejde med naboerne

-          Det er uacceptabelt at foretage selvskovning – evt. skader på træer i fællesområderne er en undtagelse – men kun i samarbejde med bestyrelsen

-          Vis hensyn omkring græsslåning og brug af motorsav

-          Byggestøj i uhensigtsmæssig grad bør undgås i højsæsonen

-          Afbrænding af affald må ikke finde sted

-          Skader på områdets veje i forbindelse med byggeri og lignende skal udbedres

-          Hjælp dig selv og dine naboer ved at notere al mistænkelig færdsel i området – noter evt.

bilnumre – Nordjyllands Politi på telefon 114

-          Ved salg bedes bestyrelsen forsynet med relevante data på ny ejer

-          Ved skift af mail-adresse bedes bestyrelsen underrettet

-          Deltag i de fælles arbejdsdage i fællesskabets ånd

-          Ved udlån eller udlejning af bolig bør husejeren sikre sig at ovenstående er låner/lejer bekendt.

Samværsregler tysk

Gemeinschaftsregeln für Saltum Strandpark

Saltum Strandpark ist ein schönes Naherholungsgebiet zur Freude für unsere Familien und uns selbst – ein Gebiet wo das Wohlbefinden und Erholung an erster Stelle stehen.

 Alle Wohneinheiten im Gebiet sind im Einklang mit der Natur, deshalb gilt Saltum Strandpark als beliebtes Naherholungsgebiet.

 Um das zu bewahren, müssen bestimmte Regeln eingehalten werden.

 

 • Die Natur soll außerhalb der natürlichen Pfade und Wege nicht betreten werden
 • Verschmutzen Sie nicht die Umwelt
 • Primitive und selbstgemachte Anbauten dürfen nicht errichtet werden – achten Sie darauf, dass alles von den Behörden genehmigt ist
 • Ordnung auf dem eigenen Grund hat oberste Priorität
 • Wohnwagen und Zelte dürfen nicht über einen längeren Zeitraum auf dem Grundstück stehen
 • Wäscheständer sollen möglichst unauffällig platziert werden
 • Hunde sollen außerhalb des Grundstückes nicht ohne Leine geführt werden
 • Vermeiden Sie unnötigen Lärm und stellen Sie das Radio im Freien nicht zu laut
 • Vermeiden Sie das Betreten von fremden Grundstücken
 • Aus Rücksicht auf Staub- und Lärmbelästigung legen wir Ihnen nahe die Geschwindig-  keit von 20 km/h im gesamten Ferienhausgebiet nicht zu überschreiten
 • Nehmen Sie Rücksicht auf im Ferienhausgebiet lebende Tiere
 • Denken Sie vorrausschauend im Hinblick auf  die Natur bei Anpflanzungen auf Ihrem Grundstück
 • Planen Sie größere Baumfällaktionen in Absprache mit Ihren Nachbarn
 • Ohne Absprache mit dem Vorstand ist es nicht erlaubt, außerhalb Ihres Grundstückes im Ferienhausgebiet Bäume zu fällen
 • Zeigen Sie Verantwortung und Rücksichtnahme bei der Benutzung von Rasenmähern und Motorsägen
 • Übermäßiger Baulärm soll in der Hochsaison vermieden werden
 • Abfall darf nicht verbrannt werden
 • Durch Bautätigkeiten oder Ähnlichen verursachte Schäden an Straßen und Wegen müssen behoben werden
 • Helfen Sie sich selbst und Ihren Nachbarn indem Sie verdächtiges Verhalten im Ferienhausgebiet melden – notieren Sie ggf. Autokennzeichen – die Telefonnummer der Polizei in Nordjytland ist 114
 • Bei Verkauf Ihres Hauses stellen Sie den neuen Eigentümern alle wichtigen Unterlagen zur Verfügung
 • Informieren Sie den Vorstand über Änderungen Ihrer email-adresse
 • Im Sinne der Gemeinschaft bitten wir um Teilnahme an gemeinsamer Arbeit
 • Stellen Sie als Eigentümer sicher, dass Benutzer und Mieter über die Gemeinschafts-regeln informiert werden

 

Samværsregler engelsk

Ground Rules for SALTUM STRANDPARK

Saltum Strandpark is a pleasant recreational area for our families and ourselves to enjoy – an area where well-being and relaxation comes first.

Everything in the area has been established in harmony with nature, as a result Saltum Strandpark stands out as an attractive and creative area.

To help ensure this is maintained the following guidelines should be respected:

 • Movement and traffic outside of roads and natural paths should be avoided
 • Polluting natural areas is strictly forbidden
 • Basic or homemade additions to buildings is discouraged – always seek the approval of the relevant authorities
 • Prioritize and maintain the tidiness of the area you are responsible for
 • Use of caravans and tents must be of a limited duration
 • Washing lines should be placed as far as possible out of sight
 • Dogs must be kept on a lead outside of your own area
 • Avoid unnecessary noise and turn down your radio outside
 • Avoid walking or movement on other peoples areas
 • With respect to reducing dust a 20 km/h speed limit is recommended in the entire area
 • Respect and protect the areas wildlife
 • Consider the longer term impact when planting new trees and bushes
 • Plan the large felling of trees in cooperation with your neighbours
 • It is not allowed to fell or damage trees on the common ground without the express permission of the committee
 • Show consideration when using a motor mower or chain saw
 • Excessive noise from building should be avoided in the high season
 •  The burning of rubbish is not permitted
 • Damage to the areas roads caused during building or other activities must be repaired
 • Help yourself and your neighbours by noting any unusual traffic or activity in the area by noting car registration numbers etc – Nordjyllands police telephone number is 114
 • If you sell your summer house please ensure the committee is informed with relevant information regarding the new owner
 • If you change your email address please inform the committee
 • Participate in joint work days in the spirit of community
 • If your house is rented out ensure that the occupants are informed about, and are familiar with, the above guidelines