Referater 2021

Referat af bestyrelsesmøde d. 3. april 2021 hos Poul Fisker

Deltagere:

Flemming Pedersen, Poul Fisker, Karsten Gaaej og Jakob Bak Andersen

Afbud:

Kjeld Steenfat

 

Punkt 1)

Veje – Flemming Pedersen går i dialog med Ørum Maskinstation for nærmere drøftelse af pris og erfaringer med høvling af veje med knust asfalt.

  1. Grøfter – ingen bemærkninger.
  2. Fællesarealet – ingen bemærkninger.
  3. Skilte – Poul efterser behov for nye skilte.
  4. Trafik – Flemming har været i dialog med Jammerbugt Kommune vedr. mulighed for nedsættelse af hastighed på Saltum Strandvej. Det er pt. ikke en mulighed i det vejen er beliggende uden for bygrænsen. Evt. yderligere tiltag skal gå via Nordjyllands Politi. I første omgang opfordres til at benytte muligheden ”bestil en betjent” hvor der bl.a. kan anmodes om færdselskontrol.  https://politi.dk/bestil/bestil-en-betjent

Punkt 2)

Karsten gennemgik regnskabet for 2020. Årets resultat udgør kr. -6.000. Regnskab rundsendes sammen med indkaldelses til generalforsamling.

Punkt 3)

Generalforsamling 2021 besluttedes udskudt til d. 16. oktober grundet Corona restriktioner. Karsten rundsender mail til medlemmer.

Punkt 4)

Grenpladsen benyttes i et mindre omfang af sommerhusejere fra Solmarken, som er en mindre grundejerforening med kun 15 medlemmer. Forudsat at de følger retningslinierne er der enighed om, at det er OK. Karsten er i dialog med deres formand og der orienteres skriftligt til de enkelte medlemmer om retningslinier.

Punkt 5)

Ny dato for arbejdsdag er aftalt til d. 14. maj kl. 10. Arbejdsdagen afholdes under hensyntagen til de på tidspunktet gældende retningslinier for Corona. Karsten rundsender mail til medlemmer.