Aktivitetsplan

2021

Fra d. 1. februar og frem til og med søndag d. 2. maj er det igen muligt at lægge grenaffald på grenpladsen ved Havmandens Vej.

 

  • HUSK at det kun gælder for grenaffald egnet til flisning, dvs. ex. kompost og træstammer accepteres ikke.

  • Grenene lægges bag tovet, så langt ind som muligt.

 

UDSKUDT, ny dato kommer snarest - Lørdag d. 20. februar kl. 10.00-13.00 - Arbejdsdag 

 

Lørdag d. 15. maj kl. 10.00 - Generalforsamling i Cafeen på Jambo

 

Lørdag d. 22. maj kl. 10.00-13.00 - Arbejdsdag

2020

Grenaffald:

Det er nu muligt for medlemmerne at lægge grenaffald på grenpladsen ved Havmandens Vej frem til 1. Maj 2020.

Venligst respekter at:

- grenene lægges bag tovet, så langt ind som muligt

- at det kun er grene - kompost og træstammer m.v. accepteres ikke.

 

10. oktober - Generalforsamling

 

17. oktober - Arbejdsdag

 

 

Vigtige datoer

2019:

Hynencontainer: Opstilles i perioden 1. oktober til og med 31. oktober 

Arbejdsdagen efterår: 12. oktober kl. 10.00 - nærmere info følger

Arbejdsdagen forår: bliver d. 11. maj. kl. 10.00 - mødested bliver ved bænken ved den nye aktivitetsplads på den vestlige del af friarealet ved Havmandens Vej. 

Det forventes at der skal køres en del flis ud på de mange stier i vores område. 

 

Bestyrelsen sørger for mad/drikke kl. 12 og lidt kaffe/kage ved afslutning omkring. 14.30.

 

Generalforsamlingen bliver d. 18. maj pkl. 10.00 på Jambo - nærmere indkaldelse følger.

 

Grenaffald:

Medlemmer af Saltum Strandpark grundejerforening kan fra 1. februar 2019 og frem til 1. maj aflæsse grene indenfor det afmærkede område på den østlige del af friarealet ved Havmandens Vej.

Bestyrelsen henstiller til at grenene placeres så højt som muligt bag afmærkningen for dermed at undgå at grenbunken "bevæger" sig ud mod Havmandens Vej.

 Vær opmærksom på, at området er meget blødt. 

Arbejdsdag oktober 2017

Arbejdsdag:

På arbejdsdagen den 14. oktober var ca. 25 store og små mødt frem. Der blev kørt flis på den nye sti, som ligger på den østlige del af friarealet ved Havmandens Vej.

Desuden blev der kørt mere flis på den reetablerede sti ved sydvestpassagen.

Dagen blev rundet af med pølser og brød samt lidt godt til ganen.

Der er taget flere billeder fra dagen, og kan ses i fanen "billeder".

Tak for indsatsen.

Venlig hilsen bestyrelsen.