Referater 2020

3. Bestyrelsesmøde 3. maj kl. 10.00

A. 2019 regnskabet er afsluttet og revideret. Efterfølgende lagt på hjemmesiden.

     Regnskabet for 2020 startet op og overdraget til Poul Fisker.

B. Gammelt arkiv i mange ringbind beror hos Poul Fisker - hvor længe skal vi gemme ?

     Tages op senere.

C. Medlemskartoteket og maillisten revideret af Karsten Gaaej - kun et enkelt hængeparti, 

    som PV tager sig af. Næste rundsending vil evt. afsløre nye ændringer.

D. Kun få indkomne skemaer vedr. vand på grundene. Vil blive vurderet og bearbejdet, men

    generelt for hele området gælder, at manglende fald i terrænet er en udfordring.

E. Besigtigelse af bevoksning m.h.p. fældning:

    - Koralrev 5

    - Sydvestpassagen ved stiudmunding fra fællesarealet.

    Nyt indsatsområde kunne være fællesarealet længst mod vest grænsende til Saltum 

    Strand Camping. Meget høj og tæt bevoksning - kræver professionel hjælp.

F. Eventuelt

    - skal generalforsamlingen udsættes et år, som man gør i andre foreninger ?

       Set i lyset af bestyrelsens minimering fastholdes 10. oktober. Lokale reserveret.

    - indsatsområde på arbejdsdagen 17. oktober kunne være grænseområde mellem

       fællesarealet og Stenrev 7.

 

  

 

 

2. Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Tirsdag den 24. marts

Deltagere via telefon eller mail: Flemming, Peer, Poul, Kjeld og Klaus

1. Bankkonto ansvarlig:

     Formand Flemming Pedersen overtager

2. Valg af kasserer:

    Poul Fisker valgt.

    Samtidig blev det besluttet at søge lønnet bistand til:

      Regnskab, Medlemskartotek samt Hjemmeside hos

     den tidligere kasserer: Karsten Gaaej.

3. Facebook:

    Poul Fisker overtager administrationen.

4. Mail:

    Formand Flemming Pedersen overtager mailboxen.

5. Evt.

     intet

 

1. Telefonmøde 10 marts 2020

 

 
Grundet den ekstraordinære situation omkring COVID-19, vurderes det ikke forsvarligt at afholde den kommende generalforsamling i 2. kvartal 2020. Derfor har en enig bestyrelse i Saltum Strandpark valgt at suspendere grundejerforeningens vedtægter punkt 3 til 8 som omhandler afholdelse af generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen bliver udskudt til lørdag d. 10. oktober 2020 (uge 41), hvilket bestyrelsen håber at I medlemmer har fuld forståelse for. 
 
Samtidig er det besluttet at der ikke vil blive afholdt arbejdsdag i foråret, hvorfor ny dato for arbejdsdagen bliver lørdag d. 17. oktober 2020.
 
Bestyrelsen vil naturligvis fremsende yderligere oplysninger omkring generalforsamlingen og arbejdsdagen, når tiden nærmer sig. 
 
PS: Bestyrelsen anmoder om at al henvendelse sker via mail eller telefon. På forhånd tak. 
 
Til info:
2 medlemmer af bestyrelsen er af egen vilje udtrådt af bestyrelsen med øjebliklig virkning. De 2 suppleanter Kjeld og Klaus erstatter derfor: 
Flemming Gregersen, vejudvalget
Jacob G. Lund, sekretær, kasserer og administrator. 
 
Mvh. 
 
Jacob og Bestyrelsen