Grundejerforeningen Saltum Strandpark

Generalforsamling 2021

Grundet Corona har bestyrelsen besluttet at udskyde generalforsamling 2021 til d. 16. oktober 2021.

Nærmere information følger.

HUSK AT GRENPLADSEN KUN ER TIL GRENE - DERAF NAVNET 😉

Indenfor de sidste dage er der henkastet andet haveaffald end grene af på pladsen.

Når der henkastes andet haveaffald, som ikke er egnet til flisning, risikerer grundejerforeningen stor ekstraregning fra TK Skovservice. Fortsættes der med at henkastes andet haveaffald end det tilladte på grenpladsen, vil grenpladsen blive lukket. 

Så derfor, HUSK at grenpladsen kun må bruges til grenaffald egnet til flisning, dvs. kompost, græs, træ i forrådnelse osv. accepteres IKKE.

På Pandrup Genbrugsplads kan alt andet affald afleveres, adressen er Sigsgaardsvej 12, 9490 Pandrup - det tager kun en halv time, frem og tilbage 🙂

 

Grenaffald

Fra d. 1. februar og frem til og med søndag d. 2. maj er det igen muligt at lægge grenaffald på grenpladsen ved Havmandens Vej. 

 • HUSK at grenpladsen kun må bruges til grenaffald egnet til flisning, dvs. kompost, græs, træ i forrådnelse osv. accepteres ikke.

 • Grenene lægges bag tovet, så langt ind som muligt.

Generalforsamling

Generalforsamling Grundejerforeningen  ”Saltum Strandpark”

Lørdag den 10. oktober 2020 kl.10.00                Cafeen Jambo Feriepark

 

Vær opmærksom på udsendte forholdsregler

DAGSORDEN                   

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab 2019 – Karsten Gaaej fremlægger
 4. Forslag fra bestyrelsen – ingen forslag indkommet
 5. Forslag fra medlemmerne – ingen forslag indkommet
 6. Fastlæggelse af kontingent - bestyrelsen foreslår samme sats på 600 kr
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – lige årstal

På valg er:

Flemming Pedersen

Peer Vestenbæk

 1. Supplering af bestyrelsen – valg for 1 år

Poul Fisker – ikke på valg

Kjeld Steenfat – rykker ind fra suppleantposten

1 plads vakant – bestyrelsen foreslår Karsten Gaaej

 1. Valg af 2 suppleanter

Bestyrelsen foreslår Jakob Bak Andersen, Doggerbanke 14

1 plads vakant

10.Valg af revisor – bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Otto Madsen

11.Valg af suppleant for revisoren

12.Eventuelt

Grundejerforeningen Saltum Strandpark

Forholdsregler omkring generalforsamlingen lørdag den 10. oktober.

 

 1. Tilmelding nødvendig – sendes til: kgaaej@gmail.com – frist 3. oktober kl. 12.00

Adresse og navn anføres

 1. Kun en deltager pr. adresse
 2. Cafeen har plads til 50 personer under iagttagelse af corona-forholdsregler.
 3. Først til mølle-princippet gælder.
 4. Deltagerantallet til selve generalforsamlingen kan være større end de mulige 50 til morgenkaffen.

10. maj 2020

Klaus Jensen er d.d. udtrådt af bestyrelsen med henvisning til alvorlig sygdom i familien og planlagt salg af sommerhuset.

Den tidligere kasserer Karsten Gaaej er blevet tilknyttet bestyrelsen med ansvar for hjemmeside og medlemskartotek.

8. maj 2020

Indtil 1. juni er der flis på grenpladsen ved Havmandens vej - høflig selvbetjening.

 

Revideret regnskab for 2019 lagt på hjemmesiden.

 

Refrat fra bestyrelsesmøde 3. maj tilgængeligt på hjemmesiden.

Stophaner


Vær opmærksom på jeres brønde med stophaner og vandmåler. Et medlem på Doggerbanke har haft brud på vandledningen i brønden efter måleren på grund af tæring ved stophanen. Det gav en vandregning på ca. 29.000 kr. Flere på samme vej har konstateret tæringer og fået repareret af vandværket. Hvis det ser galt ud hos jer, så kontakt Poul Jensen, Jonstrup Vandværk,Tlf.98881786.

Matrikelkort

https://docs.google.com/open?id=1B_Y9cu_nsrHQmu0ITvEGhwCFuQ8pUlVgcsBPXGwm1Kn9cHifhO61oYklx5Le

 

OBS Det er et gammelt kort, bemærk at Havmandensvej ikke er ført igennem.